Bedrift

Lyngdal EL-Installasjon dekker hele landet

Vi tar oppdrag i hele landet. Kontakt oss for mer informasjon.

Internkontroll for bedriftskunder

Et stabilt elektrisk anlegg gir effektiv drift og redusert energiforbruk, vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Internkontroll er myndighetspålagt og gjelder alle bedrifter, men dette krever både tid og kontinuerlig oppfølging. Vi bistår med all nødvendig hjelp og ekspertise til oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Kundens trygghet er at vi alltid utfører forskriftsmessig arbeid, og kun leverer det beste av kvalitet og sikkerhet. Når det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeider vi en detaljert vedlikeholdsplan. Vi kan også tilby fast serviceavtale.

Et forsprang på flammene

I følge byggeforskriftene må de fleste næringsbygg både ha brannvarsling og nødlysanlegg som sikrer enkel og trygg rømning. Disse skal være gjenstand for årlig kontroll. I tillegg stiller forsikringsselskapene visse krav for at erstatning skal utbetales. Lyngdal EL-Installasjon leverer brannvarslingssentraler som er dimensjonert etter kundens behov, og som tilfredsstiller myndighetenes krav til alarm og sikkerhet.

Datarommet

Elektrikeren kan sammen med VVS-fagfolk, hjelpe deg å beregne hva du trenger av kjøling og ventilasjon til serverrommet. For å sikre dataene dine må det også installeres UPS – Unbroken Power Supply – i datarommet. Skulle strømmen bli borte, sørger den for å overta strømforsyningen uten at maskinene blir ødelagt eller skadet.
I datarom bør det være god brannsikring med detektorer som utløser alarm og/eller gassbasert slukking av en eventuell brann. For ikke å ødelegge serverne i datarommet, er pulver og vann utelukket. De fleste benytter gassen halon til slik slukking.
Enten du skal ha kobber- eller fiberkabler i veggene, er det elektrikeren som kjenner til hvordan kabling bør og må foregå. Blant annet må det tas hensyn til at mange datakabler genererer magnetfelt, noe som medfører at man må legge ulike typer kabler med en viss avstand til hverandre for å unngå problemer.